Anet Scholma lid van Vakgroep Groen Erfgoed

Na een presentatie over het Groenstructuurplan Nagele is Anet Scholma met unanieme stemmen toegelaten als lid van de Vakgroep Groen Erfgoed.

Deze beroepsorganisatie zet zich in voor instandhouding en ontwikkeling van het groene erfgoed in Nederland.

Onze voorouders hebben prachtig en waardevol groen erfgoed zoals buitenplaatsen, parken, vestingwerken en begraafplaatsen nagelaten. Herstel, restauratie en ontwikkeling van dit groene erfgoed vraagt om een duurzame, deskundige en verantwoorde aanpak. Beplanting verandert door groei en sterfte, waardoor groen erfgoed een dynamisch karakter heeft. Voor het onderzoek en de planvorming van groen erfgoed zijn gespecialiseerde en kwalitatief goede onderzoekers en planvormers nodig. De organisatie maakt hen zichtbaar en behartigt hun belangen.

 

Meer informatie over de Vakgroep Groen Erfgoed is hier te vinden.

Time: 0.0683
Mem: 3,8MB