Het kasteel Hoevelaken kent een lange geschiedenis die teruggaat naar de 12e eeuw. Er is voor het eerst sprake van een aanleg van park en bos in 1727. Het huidige kasteel Hoevelaken is in 1927 gebouwd in vroeg-achttiende-eeuwse trant en tuinarchitect P.H. Wattez ontwierp een plan voor de aanleg van een tuin rondom het nieuwe huis. Het park en bos  is landschappelijk en ecologisch waardevol en is het enige bos in de omgeving en wordt veel gebruikt door wandelaars en fietsers.

Van de rijk gedetailleerde plannen rond het kasteel was niet veel bewaard gebleven. Een versoberde versie met aanpassingen aan het huidige gebruik is ontworpen door ons bureau.

Time: 0.4222
Mem: 0.65MB