Zo’n 70 jaar lang heeft Mien Ruys hier proeven genomen met plantencombinaties en geëxperimenteerd met vormen en materialen. De 30 proeftuinen zijn hier de weerslag van en vormen een goed onderhouden overzicht van het werk van Mien Ruys. Elke proeftuin geeft ook een tijdsbeeld als stapstenen door de geschiedenis van 70 jaar tuinarchitectuur. Het hele complex is gemeentelijk monument, de oudste delen, de 8 proeftuinen ouder dan 50 jaar, zijn inmiddels Rijksmonument.

Buro Mien Ruys is intensief betrokken bij het instandhouden van de tuinen. Als adviseur houden wij de esthetische supervisie en voeren overleg over alle wijzigingen in ontwerp en beplanting. Door ons bureau is ten behoeve van de monumentenstatus een uitvoerige beschrijving van alle proeftuinen gemaakt die als basis dient voor de historische waardestelling. Er zijn meerjaren onderhoudsplannen geschreven en op basis daarvan BRIM subsidie aanvragen gedaan. Een visie op het instandhouden van een dergelijk kleinschalig groen monument is beschreven in het boek “Denkmalpflege”.

Time: 0.4046
Mem: 0.82MB