Verrijn Stuart Diemen: sterke vormgeving van een restruimte.

Deze moeilijke ruimte ligt in de krappe oksel van een afslag en was overwoekerd door struikgewas. Normaal gesproken is dit een ruimte waar weinig aandacht naar uitgaat. In dit geval maakt het deel uit van de entree naar het bedrijventerrein Verrijn Stuart, en is het dus wel van belang. Buro Mien Ruys maakte er een krachtig vormgegeven plek van: een plek die in je herinnering achterblijft. De waterpartij voor de opvang van

regenwater is groter gemaakt en heeft een duidelijke vorm gekregen. Een patroon van hagen draait om de plas heen en verbeeldt zo de dynamiek van het verkeer. De brede hagen liggen op een extreem steil talud. Hoogteverschillen zijn opgevangen door de hagen zelf op steile hellingen te planten. De ruimte tussen de hagen kan dan bijna vlak blijven. Daarmee wordt de ruimte toegankelijk voor machines. De hagen kunnen eenvoudig met een maaibalk geschoren worden. Door na te denken over het beheer kon een dergelijk, sterk vormgegeven ontwerp op deze plek gemaakt worden.

Time: 0.7168
Mem: 0.82MB